Christophe Vangeel
Mede-eigendom advocaat
Christophe Vangeel
mede-eigendomadvocaat

Een gespecialiseerd advocaat

Door de complexiteit en het specifieke karakter van het mede-eigendomrecht is een gespecialiseerde raadsman een noodzaak.over ons

Over ons

Christophe Vangeel behandelt reeds jaren de meest uiteenlopende dossiers in het domein van het mede-eigendomsrecht en maakt hem dan ook bijzonder vertrouwd met de verschillende procedures. Daarnaast is hij expert in de behandelingen van diverse geschillen m.b.t. onroerende goederen en behandelt hij zaken van persoonlijke, verzekeringstechnische en commerciële aard. Hij is bovendien bijzonder vertrouwd met de finesses van het administratief recht.

uw mening

Andere rechtstakken

Naast het mede-eigendomsrecht heeft Christophe Vangeel doorheen de jaren zijn cliënten bijgestaan in alle transacties en aspecten m.b.t. onroerende goederen. Deze materie omvat onder meer de koop-verkoop van onroerende goederen, een bijzondere specialisatie m.b.t. (handels)huurkwesties en problemen met vergunningen.

Advocatenkantoor
Vangeel Christophe
Lange Lozanastraat 24
2018 Antwerpen
Tel.: 03 287 37 87
Fax: 03 287 37 96
christophe.vangeel@thales.be
www.medeeigendomadvocaat.be
Volg ons op facebook
Design & development by Grasp